מימון לטיפול לוסנטיס

 

 

זכאות למימון טיפול במחלה, כולל בזריקות לוסנטיס

 מכבי מגן זהב

 מאוחדת – לפי הנחיות הרופא והקופה "קו שני"

 משרד הביטחון (משפחות שכולות, נכי צה"ל וכו')

 הראל *

 הפניקס *

 כלל בריאות *

 מדנס *

 מנורה *

 מגדל *

 אליהו *

 איילון *

 ביטוח ישיר *

 הכשרת היישוב *

* בהתאם לתנאי הפוליסה

ניתן לפנות למשרדי עמותת נמ"ג עבור מידע נוסף אודות המחלה, הטיפול, השיקום ועזרה למשפחות בטלפון: 03-5472751 , התחנה המרכזית החדשה, לוינסקי 108 ת"א, ת.ד. 59519 מיקוד 61594.