החזרי עלות זריקות תוך-עיניות ע"י קופות החולים

 

 

החזרי עלות זריקות האבסטין ע"י קופות החולים

להלן פרטי ההחזרי ההוצאות להזרקות אווסטין כפי שנמסרו לנו ע"י שרותי הבריאות השונים על פי בקשתנו

שם הקופה

כיסוי כספי

OCT צילומי 

כללית

החזר עד 900 ₪ לפי קבלות

מכבי

כיסוי מלא בכל בתי   החולים הציבוריים ובמכון העיניים של מכבי ברמת אביב

החזר מלא

מאוחדת

החזר כספי פחות   "אגרת מכונים" בסך 21 ש"ח

לאומית

החזר 500 ש"חהתעריף   שנקבע ע"י משרד הבריאות

נמצא בדיון