הזמנה לכנס השנתי של העמותה שיתקיים ב 14.7.2015 בתל אביב

הזמנה לכנס שנתי של העמותה 14.7.2015 בתל אביב

הזמנה לכנס שנתי של העמותה 14.7.2015 בתל אביב