חברי הוועד המנהל

חברי הוועד המנהל

ד"ר גדעון נאור, מייסד ויו"ר הוועד
קפלן רות, חברת וועד
צביאל רויטמן אליה, חברת וועד
אוז'לבו יוסף, חבר וועד
בן עמי פלג, חבר וועד
סידי שבתאי, חבר וועד
אדיבי ראובן, חבר וועד