התקיים הכנס השנתי של עמותת נמ"ג

להלן ההזמנה לכנס ובה ניתן לראות את ההרצאות, התורמים והאירוע בכללותו.

HazmanaKenes1