תנחומים לחברנו היקר אלברט חזן- חבר הועד המנהל של עמותת נמ"ג,

לחברנו היקר אלברט חזן- חבר הועד המנהל של עמותת נמ"ג,

משתתפים בצערך העמוק על פטירתה בטרם עת של אחותך הצעירה.

מן השמיים תנוחמו.

יושבים שבעה (החל ב 11.8) במלון חן רחוב הפסגה 3 ירושלים.